ประกาศแผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : แผนการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไมน้อยกว่า 35 ที่นั่ง.pdf  

ติดต่อ
  • facebook