ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัดและรังสีเทคนิคเป็นกรณีพิเศษ (โครงการความร่วมมมือฯ ชายแดนใต้) เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศ.อบต)  นั้น

            เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศ.อบต) โดยจะดำเนินการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ams.cmu.ac.th

ติดต่อ
  • facebook