ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุน Travel Bursary Award ซึ่งเป็นทุนให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติรุ่นใหม่ จากผลงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง Effectiveness of school based deworming program on the decreasing of intestinal parasitic infection rate among Karen hill-tribe children in Thailand ซึ่งได้นำเสนอในรูปแบบ Short Oral Presentation และ Poster Presentation ในงานประชุม The 17th Awaji international forum on infection and immunity ณ The Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji Island ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 - 7 กันยายน 2561

งานวิจัยดังกล่าวนำเสนอเกี่ยวกับ การลดการติดพยาธิในลำไส้ในเด็กนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างประสบความสำเร็จ ด้วยโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพที่อาศัยความร่วมมือจากโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก โครงการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อ
  • facebook