No Image

กิจกรรมการชี้แจงผล เรื่อง การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและการประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนให้อสม. ณ อบต.ดอยหล่อ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรล้านนาด็อกเวลแฟร์ จัดกิจกรรมการชี้แจงผลผ่านระบบประชุมทางไกล  ภายใต้โครงการวิจัยเชิงพื้นที่/ชุมชน ในหัวข้อเรื่อง “การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและการประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนในอาสาสมัครหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่” โดยมี อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล เป็นวิทยากร โดยมีกลุ่มอาสาสมัครในโครงการพื้นที่ ณ องค์การส่วนบริหารตำบลดอยหล่อ เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และชี้แจงผลของระดับแอนติบอดีต่อการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่อสม.จะลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

[update: 2021-07-22 09:06:26][View : 86]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook