No Image

อาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ได้รับรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ด้านวิชาการ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ โกทันย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ด้านวิชาการ ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเข้ารับมอบโล่เกียรติยศและการประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป

 

 

[update: 2021-06-10 16:28:16][View : 61]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook