No Image

ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2564

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 นี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
 
[update: 2021-06-10 15:00:18][View : 84]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook