No Image

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมในการทำงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ กุลพงษ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีเป็นประธาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

[update: 2021-04-07 09:17:56][View : 450]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook