No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562


         ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโครงการรับนักศึกษาสาขาสาขาวิชารังสีเทคนิค
เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น


         บัดนี้  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการความร่วมมือรับนักศึกษาชายแดนใต้ร่วมกับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพิ่มเติม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf  

[update: 2019-04-24 08:53:54][View : 1198]
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ติดต่อ
  • facebook