คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ข่าวกิจกรรมเด่น
สัมมนาโดย Professor Dr.Srijit Das จาก Department of Anatomy, Faculty of Medicine Universiti Kebangsaan View : 266
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 ประเภท แข่งแล้วเสร็จไปแล้ว 9 ประเภท View : 309
โครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนาครั้งที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม View : 210
ประชุมผู้บริหารคณะและสถาบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 4/2558 โดยคณะเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าภาพ View : 207
รศ.ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Kanaga Kumari Chelliah จากประเทศมาเลเซีย View : 266
กิจกรรม : มอบป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean Food Good Taste" View : 218
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 View : 115
ผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมการเจรจาสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและการศึกษาวิจัยที่ฮ่องกง View : 103
นักศึกษาจากภาควิชารังสีเทคนิคได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือจากการประกวด "กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ" View : 113
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช View : 92
น.ส.พัชรินทร์ ธรรมสิทธิ์ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ View : 200
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ไออาร์ดี จากประเทศฝรั่งเศส เปิดตัวโครงการวิจัยใหม่ “โครงการนับหนึ่ง" View : 158
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ Professor Dr. Françoise Barré-Sinoussi ผู้ค้นพบเชื้อไวรัส เอช ไอ วี View : 190
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ รหัส 28 มอบทุนการศึกษา 111,111 บาท ในงานสังสรรค์คืนสู่เหย้า ต๋ามฮีต สืบฮอย ย้อนกอย 40 ปี๋ AMS View : 118
Dr. Atsuko Izu ผู้บริหาร Heisei Rehabilitation College & Medical Welfare Group เข้าเยี่ยมคารวะคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ View : 143
ผลงานโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ของรศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ ได้รับการประกาศเป็นผลงานเด่นโครงการทุนนักวิจัยแกนนำจาก สวทช View : 243
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน International Competition Day 2015 (ICD 2015) View : 256
ขอแสดงความยินดี ดาวมช.ประจำปี 2558 น.ส.ศิริญาณี ลิ้มทองเจริญ และรองชนะเลิศอันดับ 1 เดือนมช.นายคณาธิป ธวิตอังกูร View : 521
นายสิงห์คำ ธิมา นักศึกษา คปก. และ รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล "Best Poster Award NFA 2015 : 1st Place" View : 324
ผลจากทีมวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มช นำโดย รศ.ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ทำให้เกิดการถ่ายเลือดช้างได้เป็นครั้งแรกของโลก View : 263
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมจัดประชุมวิชาการเรื่อง Regional Symposium on Viral Hepatitis:Access to Treatment ที่นครเวียงจันทร์ 7-9 ตค 58 View : 175
นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปี 1 นายพีรวัฒน์ บุญครอบ รหัส 581110307 ได้รับพระราชทุนและคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนดีเด่น View : 272
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558 ทนพ.บุญชัย ไชยาศิรินทร์โรจน์ ศิษย์เก่ารหัส 3011020 View : 171
มช.จัดงานแสดงความยินดีกับผู้ที่เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ View : 188
ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี นำผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2558 View : 147
บุคลากรคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งมหากุศลมหิดล 2558 ในวันที่ 20 กันยายน 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ View : 183
คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “สมาธิสั้น จัดการได้” View : 174
รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานคอนเสิร์ตการกุศล The Palace and Divas View : 148
โครงการช้างบำบัด รับมอบช้างจำลองตัวที่ 2 จากคุณประสพ ทิพย์ประเสริฐ ตัวแทนจาก องค์กร วายเอฟยู ประเทศไทย (YFU Thailand) View : 196
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 View : 222
คุณดาราณี สาสัตย์ พนักงานอาชีวบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด ได้รับรางวัล "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" View : 249
คณบดีรับมอบโล่และประกาศนียบัตรรางวัลมาตรฐานระดับประเทศ NECAST ในงาน Thailand Research Expo 2015 เมื่อวันที่ 16 ส.ค.58 View : 189
คณะเทคนิคการแพทย์ ต้อนรับคณาจารย์และบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย Universiti Keban Malaysia (UKM) 19 ส.ค.58 View : 154
คณบดีนำผู้บริหาร บุคลากร ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม View : 128
คณบดี นำบุคลากรเทคนิคการแพทย์ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันธาตุ (ร้องส้มป่อย) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 View : 268
วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 View : 203
งาน 40 ปีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ เพื่อสุขภาพประชาชน 29 มิย.58 View : 292
ผู้บริหาร หัวหน้าภาค และหัวหน้างาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ณ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น วันที่ 23 มิย 58 View : 257
รศ.ดร.จิรกฤต ลีลารุ่งระยับ ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่นด้านควบคุมยาสูบ" จากศูนย์วิจัยฯ เพื่อการควบคุมยาสูบ ม.มหิดล และ สสส. View : 394
ภาพกิจกรรม การจัดการอบรมให้ความรู้ หัวข้อ มาจัดการกับความเจ็บปวดกันเถอะ โดยคลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก View : 250
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล " The Palace & Divas"เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน อ.อมก๋อยตามแนวพระราชดำริงสมเด็จพระเทพฯ View : 224
ขอแสดงความยินดีคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557 ด้านผลงานวิจัยสาธารณะ: คุณค่าผลไม้ไทย View : 309
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ของวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI View : 937
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา เข้ารับพระราชทานรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ View : 507
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธสันติปฏิมาและดำหัวอดีตคณบดี คณบดี และผู้อาวุโสของคณะฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 View : 251
บ.สยามซานิทารี่แวร์ จำกัด บริจาคสุขภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี View : 264
ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และพระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ 13 เมย.58 View : 284
บุคลากรสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีรดน้ำดำหัว คณาจารย์อาวุโสของภาควิชา เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ View : 324
สโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์จัดโครงงานค่ายเปิดบ้านสีน้ำเงินครั้งที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษา View : 718
คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ เนื่องในวันพระราชสมภพครบ 60 พรรษา View : 284
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว ที่ได้รับรางวัล DMSc Award รองชนะเลิศประเภทงานวิจัยและพัฒนาเพื่อองค์ความรู้ใหม่ View : 425
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Thierry Viteau เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ View : 302
ช่อง 3 เสนอข่าวชื่นชมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ที่ฝึกงาน รพ.ศูนย์อุดรธานี เก็บเงินนำส่งเจ้าของรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี View : 439
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Junior research fellowship ประจำปี 2015 View : 443
งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ View : 325
ผู้แทนจาก University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีและหารือการสร้างความร่วมมือในอนาคต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2 View : 317
ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์รุ่น 13 (ศ.ดร.วัชระ และ ผศ.ดร. ยุทธนา) มาเยี่ยมเยือนคณะ ในโอกาสครบรอบ 38 ปี View : 336
Assoc. Prof. Ohtani Hiroki และ Assoc. Prof. Myojoyama Atsushi เยือนภาควิชารังสีเทคนิค เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ View : 295
แขนงวิชาเคมีคลินิก ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Recent Advances and Common Pitfalls in Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus View : 401
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนจาก กองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557 View : 464
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปีการศึกษา 2557 View : 412
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตกแต่งภูมิทัศน์ ประเภทส่วนงาน View : 321
ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มกราคม 2558 View : 341
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก NECAST เป็นแห่งแรกในประเทศไทย View : 554
คุณดาราณี สาสัตย์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 "ช้างทองคำ" ในฐานะผู้ปฏฺิบัติงานดีเด่น View : 409
บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบอาคารคณะเทคนิคการแพทย์ View : 311
ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการ การศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กพิเศษ ครั้งที่ 17 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 View : 341
“รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุดประจำปี 2557" View : 507
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ พร้อมทั้งถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 View : 426
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการจักรยานสัญจรย้อนรอยวัฒนธรรมล้านนา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 View : 319
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานกีฬาบุคลากร มช. ประจำปี 2557 วันที่ 20 ธันวาคม 2557 View : 450
พลังสามัคคี กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์คณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ประเภทกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ในงานกีฬาบุคลากร View : 448
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ View : 326
ภาควิชากิจกรรมบำบัดจัดการอบรมวิชาการ เรื่อง เด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนและการบำบัดช่วยเหลือทางกิจกรรมบำบัด View : 268
ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ได้รับคัดเลือกจากแพทยสภาเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเป็นแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2557 View : 636
นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านรังสีเทคนิคนานาชาติประจำปี 2014 View : 490
รศ.เทียม ศรีคำจักร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ในงานวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ View : 480
คุณรัตนา กมลงามพิพัฒน์ ศิษย์เก่ารหัส 2911114 สาขารังสีเทคนิค ได้รางวัล “ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2556” View : 430
ผศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล ได้รับรางวัล Travel Grant award ในการประชุมThe 73rd Annual Meeting of the Japanese Cancer Association View : 643
อาจารย์ลดาวัลย์ ตรียะพัฒนาพร รหัสประจำตัวนักศึกษา 2211057 สาขารังสีเทคนิคได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ปี 2557 View : 405
อ.ดร.ปิยะวรรณ บุญโพธิ์ ได้รับรางวัล Travel grant จากการประชุม The 73rd Annual Meeting of the Japanese Cancer Association View : 525
นายจิรวัฒน์ ธิจันทร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยมประเภทบรรยาย ในการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 6 View : 497
ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา ได้รับรางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสุขภาพ View : 1463
นายภูดิศ สะวิคามิน ศิษย์เก่ารหัส 3211134 ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและรางวัลระดับชาติ View : 626
ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ศิษย์เก่ารหัส 167619 ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ ประจำปี 2557 View : 761
ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล ได้รับรางวัลนักกายภาพบำบัดดีเด่น ประจำปี 2557 ในการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 6 View : 886
นาย สมโภช เสาร์อิน นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงร่างวิจัย จากบริษัท วอร์ดเมดิก จำกัด View : 695
ศ.ดร.วันชัย มาลีวงศ์ รหัส 2111032 เข้ารับมอบโล่จากอธิการบดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มช.ประจำปี 2556 View : 509
คูณรัตนา กมลงามพิพัฒน์ ศิษย์เก่ารหัส 2911114 สาขารังสีเทคนิค ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่นแห่งชาติและนานาชาติ View : 392
คุณปรัศนีย์ วงษ์ศิริสิน ศิษย์เก่ารหัส 48 ได้รับรางวัล SALES MANAGERS CHAMPIONS FOR CUSTOMERS 2013 จากบริษัท SANOFI View : 468
คุณชาคริยา พุทธปวน ศิษย์เก่า รหัส 491110073 ได้รับรางวัลProduct Specialist of the year Thailand 2013 และ Product Specialist of the View : 479
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา(รางวัลช้างทองคำ) View : 710
รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวัน "มหิดล" ประจำปี 2556 View : 285
รศ.ดร.ธนูศักดิ์ ตาตุ เข้ารับพระราชทานรางวัล DMSc Award ในผลงานวิจัย เรื่อง "การตรวจคัดกรองพาหะฮีโมโกลบินอี ด้วยวิธีแบบหลอด" View : 403
รองศาสตราจารย์ เดชา ร่มไทรย์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ ปี 2556" View : 467
นายสมโภช เสาร์อิน นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัล MSD Young Investigator Research Awards สาขา Immunology รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 View : 304
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยบริการด้านเอชไอวีเอดส์ ประจำปี 2556 ให้แก่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ View : 339