คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

รับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ View : 661
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(โครงการอาจารย์ช้างเผือก)ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ View : 466
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา View : 1598
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (โครงการอาจารย์ช้างเผือก) View : 726
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ View : 302
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังต่อไปนี้ View : 1752
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ View : 2453