คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 ประเภท แข่งแล้วเสร็จไปแล้ว 9 ประเภท

สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 11 ประเภท แข่งแล้วเสร็จไปแล้ว 9 ประเภท ได้อันดับ ดังนี้

ปิงปอง

ที่ 1 หญิงคู่ (อ.ปิยะวรรณ และ อ.กันยามาส)

ที่ 2 ทีมหญิง

ที่ 2 หญิงเดี่ยว (อ.ปิยวรรณ)

ที่ 3 หญิงเดี่ยว (อ.ณัฐจีรา)

 

หมากกระดาน

ที่ 1 หญิง (คุณกัณฐกา)

 

แบดมินตัน

ที่ 1 คู่ผสม (อ.ขนิษฐา และคุณมานะ)

ที่ 2 ชายคู่ 40 ปี (อ.มงคล และ อ.พิศักดิ์)

ที่ 2 ประเภททีม

 

วอลเล่บอล

ที่ 2 ทีมชาย ทันตะฯ+เทคนิคฯ (คุณณัฐติพงษ์)

ที่ 2 ทีมหญิง วิศวะฯ+เทคนิคฯ (อ.ขนิษฐา และ คุณรุ่งทิวา)

 

poster.jpg[post: 2015-12-28 15:24:00] [View : 309]