คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

กิจกรรม : มอบป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean Food Good Taste"

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม : มอบป้าย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean Food Good Taste" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558

poster.jpg[post: 2015-12-22 16:07:30] [View : 219]