คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

การประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วย แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางเคมีคลินิก ประจำปี 2558 เรื่อง “Recent Advance, Clinical Significance and Common Pitfalls in Liver Function Tests” ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
 
>> ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่ <<

 

[post: 2015-12-17 13:08:52] [View : 744]