คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2/2558

- สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

- สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย

รายละเอียดตามไฟล์แนบผลการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558.pdf

[post: 2015-12-08 15:32:31] [View : 466]