คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

                  คณะเทคนิคการแพทย์ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งเลขที่ E130062 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  8 มกราคม  2559  รายละเอียด ดังไฟล์แนบท้ายนี้

                ประกาศรับสมัคร-นักเทคนิค.pdf

[post: 2015-12-04 18:21:36] [View : 661]