คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา ดังนี้
 
-ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา
-ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 8 อัตรา
-ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด สังกัดภาควิชากิจกรรมบำบัด พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (โครงการอาจารย์ช้างเผือก)  จำนวน 2 อัตรา
 
                      รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์-รบสมัครอาจารย์กายภาพ.pdf ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์-รบสมัครอาจารย์รังสี.pdf ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์-นักกิจกรรมบำบัด.pdf ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน).doc

[post: 2015-12-01 17:04:41] [View : 1598]