คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (โครงการอาจารย์ช้างเผือก)

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (โครงการอาจารย์ช้างเผือก)

ตำแหน่ง  นักรังสีการแพทย์

---------------------------------

                 คณะเทคนิคการแพทย์  จึงประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) (โครงการอาจารย์ช้างเผือก) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 4 อัตรา  ตำแหน่งเลขที่ S4135068-71  อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220.- บาท  ตามรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนี้.-

 ประกาศมหาวิทยาลัย -โครงการอาจารย์ช้างเผือก-2.pdf ใบสมัครงาน.pdf ใบสมัครพนักงานส่วนงาน.doc

[post: 2015-11-03 16:58:02] [View : 726]