คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบSAJEFZ0YO4SZ.pdf

[post: 2015-09-11 16:27:29] [View : 302]