คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเวชกรรมฟื้นฟู

                   ภาควิชากายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การจัดการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเวชกรรมฟื้นฟูในทศวรรษหน้า” จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 , รุ่นที่ 2 วันที่ 13-16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด หรือเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 100 คนต่อรุ่น พยาบาลวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 100 คนต่อรุ่น โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 5,500 บาท 

*หมายเหตุ การขอค่าคะแนนจากสภาการศึกษาต่อเนื่องสภาการพยาบาล จะแจ้งค่าคะแนนให้ทราบบนเว็บไซต์ในภายหลังต่อไป*

 

"คะแนนสำหรับนักกายภาพบำบัด CPTE จำนวน 22 คะแนน"

 

สามารถดูรายละเอียดและการรับสมัคร ได้ที่นี่

-รุ่นที่ 1 วันที่ 6-9 มิถุนายน 2559

-รุ่นที่ 2 วันที่ 13-16 มิถุนายน 2559

[post: 2015-09-05 15:59:26] [View : 3366]