คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังต่อไปนี้

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ดังต่อไปนี้
                    1.  นักกายภาพบำบัด                       จำนวน  2  อัตรา
                    2.  ผู้ปฎิบัติงานกายภาพบำบัด           จำนวน 1อัตรา
                    3.  ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์                จำนวน 1อัตรา
                    4.  เจ้าหน้าที่บริหารงานคุณภาพ        จำนวน 1อัตรา
                    5.  นักการตลาด                              จำนวน 1อัตรา
                    6.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า            จำนวน 1อัตรา
                    7.  พนักงานขับรถส่งของและเอกสาร (รายวัน)   จำนวน 1อัตรา

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.ams.cmu.ac.th/amscsc/recruit.html 

recruit-082015.jpg

recruit-082015.pdf

[post: 2015-08-29 16:00:11] [View : 1752]