คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ขอให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558
ขอให้นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด  ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558  (ดังรายชื่อ)  มาลงชื่อยืนยันเข้ารับเกียรติบัตรเรียนดี ในวันไหว้ครู 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบริการการศึกษา ชั้น 2  ตึก 7 ชั้น  ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ก่อนเวลา 12.00 น.
 
หมายเหตุ  แต่งกายชุดโอกาสพิเศษ


รายชื่อเรียนดี MT ปี 2557.pdf รายชื่อเรียนดี OT ปี 2557.pdf รายชื่อเรียนดี PT ปี 2557.pdf รายชื่อเรียนดี RT ปี 2557.pdf

[post: 2015-08-17 15:46:04] [View : 1010]