คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ข่าวเด่นประจำฉบับ วารสาร RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.05/2558 "บทสัมภาษณ์พิเศษ STEM CELLS/AIDS ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา"

วารสาร RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.05/2558

ข่าวเด่นประจำฉบับ

"บทสัมภาษณ์พิเศษ STEM CELLS/AIDS ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา"

 

 ที่มา http://researchcommunity.cmu.ac.th/ci/main

p1.jpg p2.jpg[post: 2015-06-18 09:40:33] [View : 464]