คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ได้รับการจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ของวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ได้รับการประเมินคุณภาพและจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 :  วารสารที่ "ผ่านการรับรองคุณภาพ" ของ TCI  (จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2562)  และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citasion Index (ACI) แล้ว

วารสารเทคนิค.jpg[post: 2015-06-05 11:46:36] [View : 937]