คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกและงานบริการวิชาการชุมชน

º เว็บศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

º งานบริการวิชาการชุมชน

º คู่มือดูแลสุขภาพ
- มาตรวจความสมบูรณ์ของเลือดกันเถอะ และ ความสำคัญของการตรวจเลือดในอุจจาระ
- การดำเนินชีวิตอย่างอิสระของผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก
- อยากเป็นผู้บริจาคโลหิตต้องทำตัวอย่างไร
- ทำไมต้องตรวจเลือดก่อนที่ผู้ป่วยจะรับเลือด
- การใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
- การดูแลสุขภาพไต
- การตรวจคัดกรองเบาหวาน
- “ภาวะไขมันพอกตับ” ภัยเงียบที่คุณอาจมองข้ามค้นหาแนวทางป้องกันและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
- เด็กๆ จ๋า มาออกกำลังกายกันเถอะ
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว
- “ทำความรู้จัก แมมโมแกรม” รู้เท่าทัน ป้องกัน มะเร็งเต้านม
- “รู้ทัน ป้องกัน โรคกระดูกพรุน” ค้นหาแนวทางในการมีกระดูกที่แข็งแรงและสุขภาพที่สมบูรณ์
- โรคหลอดเลือดสมองกับธาราบำบัด
- เสริมสร้างทักษะสังคมให้กับบุตรหลานเริ่มต้นอย่างไรดี
- อย่ามองข้ามโรคไตภัยเงียบที่ต้องเฝ้าระวัง
- สุขภาพจิตในชีวิตประจำวัน
- อัมพาตครึ่งซีก ความเสี่ยงและการป้องกัน
- กายภาพบำบัดกับพัฒนาการ การเคลื่อนไหวในเด็กเล็ก
- แอลกอฮอล์ – ภัยร้ายของตับ
- มาออกกำลัง ป้องกันอาการปวดหลังกันเถอะ
- สิทธิประโยชน์ในการได้รับบริการทางด้านกายภาพบำบัดหรือการเบิกค่ารักษาทางกายภาพบำบัด อันเนื่องมาจากการทำสัญญาประกันสุขภาพ
- คู่มือดูแลสุขภาพและตรวจสุขภาพประจำปี (ฉบับเต็ม)

º ตำราวิชาการ

[post: 2015-03-25 16:13:18] [View : 1948]