คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ

 

ประกาศผลการสอบ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ

admission

[post: 2015-03-20 13:01:30] [View : 1803]