คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

ขอเชิญชาวเทคนิคการแพทย์สวมเสื้อในวาระพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครบ 40 ปีคณะฯ

ขอเชิญชวนชาวเทคนิคการแพทย์ มช. สวมใส่เสื้อในโอกาสวาระพิเศษ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และครบรอบ 40 ปี การสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รายได้เพื่อสมทบ "กองทุนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์"  ราคาตัวละ 300 บาท
1. ขนาดเสื้อ (ขนาดรอบอก | นิ้ว)
แบบเสื้อสำหรับผู้ชาย (ปล่อยเอว)
- size S รอบอก 38 นิ้ว   ความยาวเสื้อ  26  นิ้ว
- size M รอบอก 40 นิ้ว  ความยาวเสื้อ  27  นิ้ว
- size L รอบอก 42 นิ้ว   ความยาวเสื้อ  28  นิ้ว
- size XL รอบอก 44 นิ้ว  ความยาวเสื้อ  29  นิ้ว

แบบเสื้อสำหรับผู้หญิง (เข้าเอว)
- size SS รอบอก 34  นิ้ว  ความยาวเสื้อ  22  นิ้ว
- size S รอบอก 36 นิ้ว  ความยาวเสื้อ  23  นิ้ว
- size M รอบอก 38 นิ้ว  ความยาวเสื้อ  24  นิ้ว
- size L รอบอก 40 นิ้ว  ความยาวเสื้อ  26  นิ้ว

2. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ โดยส่งคำสั่งซื้อ(ขนาด จำนวน) ชื่อ-ที่อยู่ผู้รับและแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : tiwa1880@gmail.com ค่าส่ง (ลงทะเบียน) ตัวละ 30 บาท
โอนเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพฯ เลขที่ 968-0-05219-9 ชื่อบัญชี "เสื้อคืนสู่เหย้า ปี 2557"

เสื้อ1.jpg เสื้อ2.jpg[post: 2014-10-29 10:11:59] [View : 1450]