คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

สายตรงคณบดี

ผศ. ดร. วาสนา ศิริรังษี คณบดี

อีเมล: dean.ams@cmu.ac.th
โทรศัพท์: 053-949222
เบอร์มือถือ: 081-1119330

[post: 2014-01-28 10:50:17] [View : 1951]