คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

27 มิถุนายน 2557: งานเทคนิคการแพทย์ไทย

ภาพกิจกรรมงานเทคนิคการแพทย์ไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MTjune1.JPG MTjune2.JPG MTjune3.JPG MTjune4.JPG MTjune5.JPG MTjune6.JPG MTjune7.JPG MTjune8.JPG MTjune9.JPG[post: 2014-08-20 10:56:48] [View : 566]