คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและการวิจัยในระดับสากล

แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน ส่ง แบบรายงานผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556  ที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ 7 ชั้น ภายในวันที่ 30  พฤษภาคม 2557
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้...แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ป.โท.doc แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ป.เอก.doc

[post: 2014-05-22 16:00:53] [View : 921]