บุคลากร
ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
Mr.Suchart Kiatwattanacharoen
หัวหน้าภาควิชา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : suchart_kiat@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร
Ms.Tarika Thumviji
รองหัวหน้าภาควิชา / ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : thumvijit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
สุชาติ โกทันย์
Mr. Suchart Kothan
รองศาสตราจารย์
อีเมลล์ : suchart.kothan@cmu.ac.th , suchartcmu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949213
รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
Mr.Montree Tungjai
รองศาสตราจารย์
อีเมลล์ : mtungjai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผศ.ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย
Mrs.Chatchanok Udomtanakunchai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : chatchanok.u@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949306
ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา
Mr.Nathupakorn Dechsupa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : nathupakorn@gmail.com, Nathupakorn.d@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โค้ว
Mr.Suwit Saekhow
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมลล์ : Saekho@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053949300
รศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
Mr.Chalermchai Pilapong
รองศาสตราจารย์
อีเมลล์ : c.pilapong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 05349292
ผศ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
Mr.Husalerk Niamin
รองคณบดีฯ / ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์
อีเมลล์ : hudsaleark.neamin@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี
Mr.Sompong Sriburee
อาจารย์
อีเมลล์ : sompong.sriburee@gmail.com , sompong.sriburee@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม
Ms.Suratchanee Padngam
อาจารย์
อีเมลล์ : suratchanee.phadngam@cmu.ac.th . suratchanee.phadngam@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.ชญานิษฐ์ จำปี
Ms.Chayanit Jumpee
อาจารย์
อีเมลล์ : chayanit.j@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.ศิริประภา สมบูรณ์
Ms.Siriprapa Somboon
อาจารย์
อีเมลล์ : siriprapa.s@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
Ms.Siriprapa Kaewjaeng
อาจารย์
อีเมลล์ : Bulli99@windowslive.com , siriprapa.k@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.จิราภรณ์ กันทะพันธ์
Ms.Jiraporn Kantapan
อาจารย์
อีเมลล์ : jiraporn.kan@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053939307
อ.ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
Mr.Kittichai Wantanajittikul
อาจารย์
อีเมลล์ : Kittichai.wan@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.อุเทน ยะราช
Mr.Uten Yarach
อาจารย์
อีเมลล์ : uten.yarach@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า
Mr.Krit Jaikumkao
อาจารย์
อีเมลล์ : jaikumkao.k@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949-314
อ.รัฐพร บุญสุทธิ์
Mr.Ratthaporn Boonsuth
อาจารย์ผู้ช่วย
อีเมลล์ : ratthaporn.b@cmu.ac.th , Ratthapornb@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
อ.ดวงหทัย ปสันตา
Ms.Duanghathai Pasanta
อาจารย์ผู้ช่วย
อีเมลล์ : duanghathai.pas@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949-314
นางสาวณัฐวดี อินต๊ะชัย
Ms.Nuttawadee Intachai
นักรังสีการแพทย์
อีเมลล์ : nuttawadee.i@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053049301
นางสาวแสงสิรินทร์ วงศ์สิรินานนท์
Ms.Sangsirin Wongsirinanon
นักรังสีการแพทย์
อีเมลล์ : sangsirin.wong@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
น.ส.มลฤดี ทาปัญญา
Ms.Monruedee Tapanya
นักรังสีการแพทย์
อีเมลล์ : monruedee.nuy@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053049301
นางสาวเบญจมาภรณ์ สุภาวัฒน์
Ms.Benjamaporn Supawat
นักรังสีการแพทย์
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
นายไพบูรณ์ ฟูญาติ
Mr.Paiboon Fooyati
พนักงานประจำห้องทดลอง
อีเมลล์ : Phaibun.f@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949307