ข่าวเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชารังสีเทคนิค
 
 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการรังสีเทคนิค (RT PCCMS Academic Skill Competition 2021) ผ่านระบออนไลน์ จัดโดย โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: นางสาวณิชกานต์ มะโนมัย และนางสาวจิตตา ป้อพลอย นำเสนอผลงานเรื่อง ศึกษาเทคนิคการสร้างภาพเอ็มอาร์ไอแบบเร็วเพื่อให้สำหรับวัดปริมาตรสมอง  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ดร.อุเทน ยะราช
รางวัลชมเชย: นายศรวิพัฒน์ อินต๊ะมูล นำเสนอผลงานเรื่อง การออกแบบวัสดุที่สามารถปั้นขึ้นรูปได้ที่ประกอบด้วยดินประดิษฐ์สังเคราะห์และโบรอนสำหรับกำบังโฟตอน-นิวตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อ.ดร.ชญานิษฐ์ จำปี
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -