ข่าวเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชารังสีเทคนิค มช. คว้ารางวัล Rapid oral presentations consolation prize winners
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชารังสีเทคนิค มช. คว้ารางวัล Rapid oral presentations consolation prize winners ในงานประชุม EMPOWER 2021: Combating Non-Communicable Diseases Towards Healthy Ageing ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ zoom
Ms. Khin TheNu Aye
นำเสนอในหัวข้อ “EFFECT OF GALLIC ACID ON PIRARUBICIN TRANSPORT KINETICS IN LIVING LEUKEMIC K562 AND K562/DOX CELL LINES”
โดยมี รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Ms. Sakornniya Wattanapongpitak  
นำเสนอในหัวข้อ “EFFECT OF LOW DOSE X-RAY ON LEUKEMIC K562 CELLS: CELL VIABILITY, IRON LEVEL AND LIPID PEROXIDATION”
โดยมี รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Ms. Ohnmar Myint
นำเสนอในหัวข้อ “Effect of 4-Hydroxybenzoic Acid and 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid on anticancer activity in leukemic K562 cell line and its possible mechanism”
โดยมี รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Organized by Universiti Kebangsaan Malaysia
Co organizers
Chiang Mai University
Chulalongkorn University
Srinakharinwirot University
IPB University
Airlangga University
Universiti Brunei Darussalam
Centre for Advanced Research
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -