ข่าวเด่น
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ โกทันย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2564 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ โกทันย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้ารับ
 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหมายให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  โกทันย์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ โดยจะมีการมอบโล่เกียรติยศและการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2564 ในช่วงพิธีการของการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -