ข่าวเด่น
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
  • ภาควิชารังสีเทคนิค มช. จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
ในวันวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -