ข่าวเด่น
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 สาขารังสีรังเทคนิค ประจำปีการศึก 2564
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่1 สาขารังสีรังเทคนิค ประจำปีการศึก 2564 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -