ข่าวเด่น
คณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิคให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน
Tuesday, 13 August, 2019
คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคนำโดย รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Medical Imaging and Radiology, Shu Zen Junior College of Medicine and Management, Taiwan ซึ่งในครั้งนี้ Lecturer Ryan Zhou ได้ถือโอกาสมาเยือนเพื่อร่วมประชุมพบปะวางแผนงานและเจรจาปรึกษาหารือความร่วมมือภายใต้ MOU ระหว่าง SZMC กับภาควิชาฯ และพร้อมด้วยนักศึกษา 4 ราย มาฝึกปฏิบัติทางคลินิก ณ ภาควิชารังสีเทคนิค ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 13 กันยายน 2562 นั้น
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -