ข่าวเด่น
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
Thursday, 1 August, 2019
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. ณ อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -