ข่าวเด่น
การอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน
Saturday, 10 August, 2019
อ.ดร.จิราภรณ์ กันทะพันธ์เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงาน”ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ในวันเสาร์ที่  10 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -