ข่าวเด่น
เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในวิชาชีพ ในงานมัชฌิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์
Wednesday, 7 August, 2019
อ.ดร.ชญานิษฐ์ จำปี อาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง "เตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในวิชาชีพ" ในงานมัชฌิมนิเทศ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2562 โดยเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาในเนื้อหา  และเตรียมตนเองสู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพ ซึ่งมีนักศึกษารังสีเทคนิคขั้นปีที่ 2 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -