ข่าวเด่น
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
Monday, 1 July, 2019
นักศึกษาจาก UKM นำเสนอ Summary of training ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร รองหัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอ Summary of training โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา  Diagnostic Imaging and Radiotherapy Programme, Universiti Kebangsann Malaysia (UKM) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 5 ราย ที่ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ณ ภาควิชารังสีเทคนิค ซึ่งมีกำหนดเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค 1 อาคาร 2 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 10.00 น.
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -