ข่าวเด่น
นิเทศน์การฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
Thursday, 4 April, 2019
อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี และ อ.ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า เดินทางไปนิเทศน์การฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ณ โรงพยาบาลนครพิงค์  อำเภแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -