ข่าวเด่น
การประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 8
Tuesday, 2 April, 2019
รศ.สุชาติ โกทันย์ และ ผศ.ดร.สุชาติ เกี่ยรติวัฒนเจริญ เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 8  ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -