ข่าวเด่น
ภาควิชารังสีเทคนิคให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่
Wednesday, 3 April, 2019
อ.ดร.สุรัชณีย์ พัดงาม และ อ.ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า เป็นตัวแทนบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นักเรียน และอาจารย์จากโรงเรียนกวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (บีไวท์) จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะฯ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยในส่วนของภาควิชารังสีเทคนิคเปิดโอกาสเด็กๆได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ MRI
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -