ข่าวเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวดวงหทัย ปสันตา อาจารย์ผู้ช่วยภาควิชารังสีเทคนิค
Thursday, 28 March, 2019
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวดวงหทัย ปสันตา อาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชารังสีเทคนิค มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอผลงานแบบ oral presentation หัวข้อเรื่อง “ Ex vivo and In vivo effect of positioning in 1H megnatic resonance spectroacopy stydy “ จากงานการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ครั้งที่ 56/2562 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -