ข่าวเด่น
การประชุมใหญ่ทางวิชาการ Challenging of Radiology Service in Thailand 4.0
Thursday, 28 March, 2019
บุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคเข้าร่วมงานการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ครั้งที่ 56/2562 RCRT-RST 2019 : Challenging of Radiology Service in Thailand 4.0   นอกจากนี้ยังได้เกียรติในการเป็นวิทยากรบรรยายดังนี้มีรายละเอีบดดังนี้
1.รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ บรรยายในหัวข้อ  low radiation dose effects
2.ผศ.สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ บรรยายในหัวข้อ DLP
3. ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ บรรยายในหัวข้อ คนดีรังสีที่สามจังหวัดชายแดนใต้
4. รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์ บรรยายในหัวข้อ  การทำ R2R ในงานรังสีวิทยา ซึ่งจัดโดย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ณ ศูนบ์ประชุมออมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -