ข่าวเด่น
ภาควิชารังสีเทคนิคจัดโครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับ Kyungpook National University ประเทศเกาหลีใต้
Friday, 3 February, 2017
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฯ ให้การต้อนรับ Prof.HongJoo และ รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ในโอกาสเยือนภาควิชารังสีเทคนิคภายใต้โครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับ Kyungpook National University ประเทศเกาหลีใต้” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค ชั้น 2 อาคาร 12 ชั้น เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยกับประเทศกลุ่มอาเซียนบวกสาม และเปิดโอกาสให้บุคคลากรและนักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจาก Kyungpook National Universit ประเทศเกาหลีใต้


ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -