ข่าวเด่น
ภาควิชารังสีเทคนิค ต้อนรับ คณะบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยรังสิต
Monday, 2 January, 2017

     ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้อนรับ บุคลากรจาก มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชารังสีเทคนิค ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ภาควิชารังสีเทคนิค
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -