ข่าวเด่น
บริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย (จำกัด) นำเสนอความสามารถของเครื่อง MRI 3T (ingenia3.0T)
Monday, 2 January, 2017

บริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย (จำกัด) นำเสนอความสามารถของเครื่อง MRI 3T (ingenia3.0T)

    บริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย (จำกัด) นำเสนอความสามารถของเครื่อง MRI 3T (ingenia3.0T) ในส่วนของ body Fat fraction cardiac และซอฟแวร์ที่เป็นข้อเด่นของเครื่องรุ่นนี้ รวมถึงประโยชน์ในการวิจัย จัดโดย ภาควิชารังสีเทคนิค ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น
ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -