ข่าวเด่น
ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ AUN-ACTS Program
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาพร ไทยเที่ยง รหัสนักศึกษา 591110200 ได้รับทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ AUN-ACTS Program เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ระยะเว...
อ่านเพิ่มเติม..
โครงการศึกษาดูงานและสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Medical Technology, Mandalay, Myanmar และ University of Medical Technology, Yangon, Myanmar
โครงการศึกษาดูงานและสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ University of Medical Technology, Mandalay, Myanmar และ University of Medical Technology, Yangon, ...
อ่านเพิ่มเติม..
นักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค คว้า 2 รางวัล ณ ประเทศไต้หวัน
นักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิค คว้า 2 รางวัล ในงาน The 12th International Symposium of Medical Imaging and Radiological Science ณ ประเทศไต้หวัน
อ่านเพิ่มเติม..
ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฯ นำนักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิคที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี
Wednesday, 30 November, 2016
ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ รองคณบดีฯ นำนักศึกษาภาควิชารังสีเทคนิคที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีที่โดดเด่น
อ่านเพิ่มเติม..
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนสาขาวิชารังสีเทคนิค
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันฝ่ายผลิตและกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนากำลังคนสาขาวิชารังสีเทคนิค
อ่านเพิ่มเติม..
ภาควิชารังสีเทคนิค มช. ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Toshiya Nakamura, Prof.Dr.Shinji Tokonami และ Dr.Masahiro Hosoda
Monday, 2 January, 2017
ภาควิชารังสีเทคนิค มช. ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น
อ่านเพิ่มเติม..
บริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย (จำกัด) นำเสนอความสามารถของเครื่อง MRI 3T (ingenia3.0T)
Monday, 2 January, 2017
บริษัท ฟิลิปส์ ประเทศไทย (จำกัด) นำเสนอความสามารถของเครื่อง MRI 3T (ingenia3.0T)
อ่านเพิ่มเติม..
ภาควิชารังสีเทคนิค ต้อนรับ คณะบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยรังสิต
Monday, 2 January, 2017
ภาควิชารังสีเทคนิค ต้อนรับ คณะบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยรังสิต
อ่านเพิ่มเติม..
Assoc. Prof. Hua Gao, Ph.D.ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ (Lunch seminar)
Monday, 2 January, 2017
Assoc. Prof. Hua Gao, Ph.D.ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายพิเศษ (Lunch seminar)
อ่านเพิ่มเติม..
แนะนำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sunday, 29 January, 2017
แนะนำภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Radio) FM 101.5 MHz
อ่านเพิ่มเติม..
ภาควิชารังสีเทคนิคจัดโครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับ Kyungpook National University ประเทศเกาหลีใต้
Friday, 3 February, 2017
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ รองคณบดีฯ ให้การต้อนรับ Prof.HongJoo และ รศ.ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว ในโอกาสเยือนภาควิชารังสีเทคนิค
อ่านเพิ่มเติม..
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฝึกงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2559
Thursday, 2 March, 2017
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฝึกงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
อ่านเพิ่มเติม..
[ 1 ] Last