ข่าวกิจกรรม
ภาควิชารังสีเทคนิค จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
Monday, 2 January, 2017

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 4 เดือน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 โครงการ “หลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างภาพระบบดิจิตอล” ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2559 – 29 มีนาคม 2560 ณ ภาควิชารังสีเทคนิค

 

ภาพที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : -